You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی مخابرات

هم افزايي ظرفيت ها، هدف ادغام سه رويداد در بيست و دومين نمايشگاه اتوكام

هم افزايي ظرفيت ها، هدف ادغام سه رويداد در بيست و دومين نمايشگاه اتوكام

از آن جا که زمینه نیاز بعضی کشورها اعم از کشورهای اروپایی و آسیایی به نرم افزارهای ایرانی وجود دارد، باید فعالیت های نمایشگاهی را جدی تر گرفت.

چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، اطلاع‌رسانی و صنایع وابسته 1392