You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن میرداماد در پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته - اصفهان - 1394
تریا
 
 
ستاد برگزاری
روابط عمومی
ورود از سالن ۱
رادیو صدا
مدیریت برگزاری
ستاد برگزاری
اتاق برق
خدمات نمایشگاهی
خدمات نمایشگاهی
بانک ملی
خروجی اضطراری
ورود به سالن 3
اینترنت
ورودی
207توسعه منابع انرژي توان (صباباتري) 45m
 
 
206صنایع مخابراتی و ارتباطی کیاسام نصف جهان 12m
205گیتی افروز تابان 12m
204کنکاش ارتباط آسیا 12m
203آسیاتک 36m
جلوه پردازان
201یگانه شبکه خلیج فارس 24m
202شرکت مخابرات استان اصفهان 21m
227فنی بازرگانی تکتا تجارت جی 90m
222ارتباطات شبکه داده نما 30m
221انتقال داده های نداگستر صبا 80m
220شرکت مخابرات استان اصفهان 207m
217رایتل 100m
بانک رسالت
208فاتحین صنعت شریف 18m
229رسانه اصفهان نت 60m
228پرورش داده ها 30m
226;بازرگانی کایزر 36m
224شرکت فنی مهندسی آدینه ارتباطات پارسیان 24m
22530m
223تجارت انفورماتیک کندو 20m
219مترونت 40m
218سازمان فناوري اطلاعات ايران 60m
209پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 24m
210پردازش داده کوثر 24m
21112m
212ایران ردیاب 12m
213شرکت مخابرات استان اصفهان 27m
216سرو لاله زار 9m
215سامانه های بهینه آرمان 12m
214لوله و اتصالات البرز 24m
نوار ابزار
راهنمای پلان